SQL Server Hosting

SQL server är idag ryggraden i de flesta applikationer ,affärs system och webbplatser. det gör att tillgängligheten och redundansen är extremt viktig. 

Vi levererar MS SQL med "always on" eller MY SQL clustrad (CGE) för bästa tillgänglighet samt ser till att det alltid är uppdaterade med de senaste uppdateringarna.