OFFICE 365

Många företag samt organisationer har ett stort behov utav  säker kommunikation.
De utmaningarna som många möter är att de inte vet vart deras data lagras och  känner då en stor osäkerhet kring det. I vågen utav alla avlysningsskandaler  samt att många leverantörer fallit under annan lag än svensk lag har många känt  en stor otrygghet i att lämna över hela eller delar utav sin IT-miljö.
 
Då vi märkt en stor efterfrågan på olika Office 365 paketeringar men att det  funnits stor otrygghet kring hur data hanteras samt framför allt vart den  lagras, har vi valt att skapa en Office 365 paketering som garanterar er som  kund att all data och all information lagras i Sverige samt aldrig lämnar  Sveriges gränser.
De olika paketeringar innehåller alltid de senaste versionen utav Office,  Hosted Exchange 2016, Hosted Sharepoint 2016 , Hosted CRM 2016, Online backup samt ett webbhotells paket med en MS SQL databas.

De stora fördelarna med Office 365 paketeringen är att man  får stora delar utav sin IT-miljö samlad på en och samma plats. Det är en och samma  inloggning till e-post , den gemensamma arbetsytan (Sharepoint), CRM samt  Office Online.
 


Säkerhet

Alla tjänster och all data lagras i Svenska datacenter.
Alla tjänster är krypterade med minst 256 bitar kryptering vilket gör att alla  kommunikation mellan er och era tjänster är krypterad. Våra servrar omges av  fullständig säkerhet dygnet runt vilket omfattar säkerhetsbarriärer, dygnet runt-övervakning  av personal på plats, CCTV-videoövervakning samt säkerhetslarm. I händelse av brand finns  ett system för upptäckt av rökutveckling på ett tidigt stadium (VESDA) installerat. Systemet är kopplat till en gasbaserad, miljövänlig brandsläckare  som släcker eventuella bränder omedelbart utan att skada vår utrustning. 

Beträffande  energiförsörjning har vår serverpark en stabil och pålitlig energiförsörjning  med hög kapacitet, redundant system för oavbruten energiförsörjning (UPS) och  redundanta dieselgeneratorer som backup. För att säkerställa maximal  prestanda håller alla datagolv en konstant temperatur på 21 ± 2 grader och den  relativa luftfuktigheten hålls på 50 ± 10 procent. Båda övervakas kontinuerligt  av det byggnadsadministrativa systemet. Vi har  redundant Internetförbindelse, kyla, elektricitet samt dieselaggregat. Datahallarna omffatas utav följande certifieringar Security management ISO27001:2005, Quality management ISO 9001, Environmental Management Systems. ISO 14001 

Hög tillgänglighet


Vi tillämpar så kallad "Geo Clustering" geografisk feltolerans. Alla data replikeras alltid mellan primär och sekundär site. Samt att alla data replikeras till en tredje datahall för så kallad "Offsite backup". Det gör att risken för driftstörningar är extremt liten. DNS servrar samt Edge servrar placeras på  fyra olika orter med fyra olika ISP.
 

Problemfri drift


I och med att ni hyr er IT-miljö som tjänst tar vi allt ansvar kring tillgänglighet  (SLA), säkerhetsuppdateringar (patch hantering), säkerhetkopiering (backup). Det  gör att ni kan fokusera er på er kärnverksamhet och få en problemfri drift utav  er IT-miljö
 

Väx dynamiskt


En annan stor fördel är att ni hyr alla dessa tjänster per månad per användare  basis. Ni kan således växa upp eller ner månadsvis. Och slippa tänka på krångliga  licens modeller samt uppsägningstider.

Alltid den senaste versionen utav mjukvara


När ni hyr IT som tjänst får ni som kund alltid tillgång till den senaste  mjukvaran. Kommer det en ny version utav Office har ni automatiskt rätt till  det och får alltid uppgradera kostandsfritt. Om det kommer en ny version utav  en server mjukvara tex utav Microsoft Exchange eller Microsoft Sharepoint  kommer vi att installera den och kostnadsfritt flytta (migrera) över er som  kund