Hosted terminal server

Hosted terminal server remote desktop services

En terminalserver över Internet är ett bra alternativ för företag som har behov av högre säkerhet, automatisk backup och flexiblare åtkomst men inte vill äga servern. Tjänsten är mycket kostnadseffektiv då kapitalkostnaderna fördelas på flera användare och resurserna enkelt kan uppgraderas då behovet växer. Vi har förinstallerat de vanligaste applikationerna som Word, Excel, Outlook Visma, SPCS, Hogia, Björn lunden BLA info m.m.

Tillsamans med Hosted Exchange får era kunder ett konto i molnet genom att de kommer åt sin arbetsplats från vilken dator som helst med en internetanslutning.

 

Hosted Terminal server remote desktop services RDP

Microsoft Remote Desktop Android App

 

Hodted Terminal server remote desktop services RDP Anroid app

Med Microsoft Remote Desktop-app, kan du ansluta till en fjärrdator och dina arbetsresurser från nästan var som helst. Upplev kraften i Windows med RemoteFX i en fjärrskrivbordsklient som hjälper dig att få jobbet gjort oavsett var du befinner dig.

 

 

Remote desktop services RDP Apple MAC app