Hosted Sharepoint

Hosted sharepoint 2013 apps

 

 

Hosted Sharepoint 2013 för återförsäljare.

 

 

Hosted Sharepoint 2013 ger alla på företaget möjligheten att arbeta oavsett var de befinner sig och oavsett tidpunkt. 
Flexibilitet, tillgänglighet och struktur är något som både spar tid och pengar och Hosted Sharepoint underlättar informationshanteringen på din kunds företag. 


Genom gemensamma arbets- och projektytor som enkelt kan tillträdas från vilken Internetansluten dator som helst kan alla medarbetare ta del av informationen även utanför kontoret.
Kunden skapar själv arbetsytor och väljer vem eller vilka som ska ha tillgång till vad genom att skapa skyddade ytor och även access till bestämda ytor.


Sharepoint möjliggör bättre kommunikation i affärsprocesser och projekt genom hög tillgänglighet samtidigt som informationen lagras säkert.
Funktioner såsom bl. a kalendrar, dokumentbibliotek, kontaktlistor, forum och nyheter kan anpassas och i Sharepoint är sökfunktionen alltid tillgänglig vilket gör allt sökbart.


Genom offline synkronisering uppdateras enkelt ändringar när kunden kopplar upp sig på nätverket igen.

Några fler funktioner: 
Bildbibliotek
Skicka meddelande till alla på intranätet.
Samla alla företagets länkar
Dokumentmallar
Individuella, personliga Sharepointsidor
Outlook-synkronisering
Dokumentarkiv

Hosted Sharepoint passar alla, oavsett hur liten eller stor din kund och dess behov är. 


Och precis som med alla våra produkter kan Hosted Sharepoint 2013 kombineras, paketeras och brandas/lablas fritt av dig utifrån kunden med hög säkerhet och tillgänglighet som prioritering och argument.

Hosted Sharepoint 2013 med stöd för appar / apps

Hosted Sharepoint Apps