Infrastructure as a Service (IaaS)

Hyr moln infrastruktur som en tjänst Azure tjänst med servrar placerade i Sverige. Ni kan snabbt och enkelt  öka eller minska data kapacitet eller välja dynamisk kapacitet.  Ni väljer själva hur mycket CPU, RAM minne och lagring det skall vara.