Hosted SAN

Genom att använda tjänsten Hosted SAN kan ni hyra disklagring per GB på ett storage area network. Alla storage area network har dubbla RAID kontroller och dubbla power supply.

Ni kan välja att använda lagring på SSD diskar, SATA eller SAS diskar samt mellan ISCSI (10 GB), SAS (12 GB) eller fiber chanell (16 GB) som interface.

Det går även att kombinera mellan de olika teknikerna på en och samma server. Ni kan tex välja att ha en 1 GB ISCSI SATA partition som ett cluster vittne (quorum) och en 10 GB Fiber chanell partion för MS SQL databaserna.

Det går även att få ISCSI diskar till virtuella maskiner vilket möjliggör clustring mellan två virtuella hostar.