High Availability Hosting

High Availability Hosting för återförsäljare.

 

High Availability Hosting är tjänsten för de systemkritiska applikationerna som absolut inte får vara otillgängliga.

Lastbalansering


När det gäller webb applikationer använder man lastbalansering. Då distribueras förfrågningarna mellan flera servrar. Är en server inte tillgänglig utesluts den ur distribuerings poolen. Vi hjälper er med installation och konfiguration utav webb farmen med. Om applikationerna kräver krypterad trafik konfigurerar vi SSL lastbalansering.

Kluster


Om tex MS SQL skall göras feltolerant använder man en teknik som går under benämningen aktiv/passiv klustring. Det kräver minst 2 servrar i klustret där en server är aktiv och den andra är passiv. Om det aktiva inte är tillgänglig går den passiva in och tar över rollen som aktiv. Man kan ha flera passiva servrar i noden. Det är mycket förmånligt licensmässigt efter som man bara betalar för den aktiva noden.

Geo klustring

När man använder sig utav geo klustring så är noderna i klustret placerade på geografiskt skilda orter. Detta gör att om en hel site är otillgänglig finns det en site på annan ort som tar över den aktiva rollen.