Colocation

Genom att använda er utav vår Colocation tjänst placerar du din eller dina kunder servrar i en säker datahall. Vi drifttar och övervakar.

 
Colocation tjänsten går att få per Unit, 1/4 rack, halvrack eller hel rack.

Säkerhet

Datahallarna är dygnet runt bemannade och det finns alltid ronderande väktare. Datahallarna har flera lager utav säkerhet samt zoner som var för sig har egna lager utav säkerhet. Från vår NOC övervakar vi driftstatus på all infrastruktur samt tjänster.
Datahallarna är certifierade enligt fäljande ISO standarder ISO 27001:2005 | ISO 9001:2008 | ISO 14001 | OHSAS 18001 för er säkerhet och för er miljö medvetenhet.
VESDA systemet möjliggör tidig upptäckt utav rök. Vid brand används en gas som kväver branden men påverkar inte er utrustning.

Redundans 

Till varje rack finns det alltid en A matning samt B matning (A+B). Dessa matningar är kopplade till separata proppskåp som är kopplade till separata uninterruptible power supply (UPS) som är kopplade till separat diesel aggregat. 

Kylutrustning är redundant via två separata system och temperaturen är konstant på 21 ± 2 grader och den relativa luftfuktigheten hålls på 50 ± 10 procent
Det finns tre olika internet leverantörer och de levererar kapaciteten via olika vägar in i byggnaden.
som Colocation kund kan ni självklart få er egen internetleverantör fram till er utrustning.
Det går även att hyr svartfiber vilket möjliggör att det finns en direkt fiber koppling mellan er och er utrustning för hastigheter över 10 GB

Miljö

Datahallarna är optimerade för att öka energi effektiviteten samt för att minska er ”carbon footprint”.